Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již už od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

 

právní forma:   Příspěvková organizace  -  IČO: 00077631

telefon: +420 376 541 111,

fax: +420 376 541 110

mail: roubalova@sskola.horazdovice.cz

 

 

Aktuálně:

Studenti SŠ Horažďovice poznávají Brusel a Londýn

Po dlouhých dnech čekání jsme konečně v pondělí 8.12. ve večerních hodinách nasedli do autobusu, abychom se druhý den ráno probudili v Bruselu čerství jako rybičky. V Belgii nás po nočním deštivém tranzitu čekalo krásné slunečné počasí, a tak jsme vyrazili (vybaveni svačinou od maminek) na celodenní průzkum města. Zamířili jsme do Atomia, kde se nám nejprve zatočila […]

Soutěž „Technika má zlaté dno“

V rámci projektu na podporu technického vzdělávání vyhlásil náměstek hejtmana plzeňského kraje Jiří Struček soutěž pro žáky a žákyně středních škol s cílem podpořit zájem o technické obory s názvem „Technika má zlaté dno“. Téma soutěže: Jak podpořit zájem o technické obory v Plzeňském kraji? Do soutěže bylo možno přihlásit plakát propagující techniku. Nejlepší práce byly oceněny dne 12. […]

Oznámení o udělení ředitelského volna

Z důvodu havárie centrálního plynového ohřívače TUV, bude ve dnech 15. – 19. 12. uděleno ředitelské volno žákům ubytovaným na domově mládeže.

Návštěva Zdeňka Pohlreicha – galerie

Dne 13.11. v 9:00 návštívil naši školu gastronomický mág pan Zdeněk Pohlreich. Pro žáky gastronomických oborů to byl velký svátek, na který se těšili již od začátku školního roku.

Den otevřených dveří – galerie

Střední škola Horažďovice Vás srdečně zve na vánoční den otevřených dveří, který se bude konat dne 12.12. 2014 od 8:00 do 14.00 hod.

MASTER OF ENGLISH

Výsledky písemné části soutěže MASTER OF ENGLISH K ústní části srdečně zveme tyto soutěžící: I.Kategorie (1. a 2. roč. + 1 NS) Krásová (35 b.) Svatková (33 b.) Rundová (31 b.) Nováková (30 b.) Krámová, Klaus (29 b.)   II.  Kategorie (3. a 4. roč. + 2 NS) Trenčanská, Moravec (35 b.) Ptáčková, Hála (34 b.) […]

Vaříme, cestujeme a žijeme šetrně, ale fajnově.

SŠ Horažďovice je zapojena do projektu Envigastro. V rámci projektu proběhne v naší škole několik seminářů s významnými kuchařskými odborníky, zúčastníme se seminářů v Plzni s Janem Horkým a několika dvoudenních exkurzí na farmy v sousedním Bavorsku. Z farmy na stůl……. 1. 10. 2014 proběhl první z řady seminářů, kterého se zúčastnili žáci druhého ročníku oboru gastronomie. Seminář lektoroval šéfkuchař restaurace Zlatá Praha […]

Umělecká spolupráce s bavorskými školami

Dne 30. 9. 2014 v rámci projektu Umění sbližuje – teenager bez hranic poprvé navštíví naši školu žáci ze Střední školy v Bad Kötztingu. Společně se žáky oboru Grafický design vytvoří pracovní skupiny, ve kterých budou do dubna 2015 výtvarně a graficky zpracovávat aktuální společenská témata a svoji práci představí v květnu 2015 na společné výstavě. Pro tyto […]

Zahájení kurzů

Dne 22. 9. 2014 začne realizace kurzů v rámci projektu Biopotraviny, tradice i budoucnost zemědělství a gastronomie. Účastníci získají dovednosti v těchto oblastech: výroba biomléka a zpracování na mlékárenské výrobky a jejich užití v gastronomii, nápojové inovace, vegetariánská kuchyně, veganská kuchyně, frutariánství, regionální cukrářské výrobky pro zdraví, udržitelnost v regionálním zemědělství. Kurzy budou probíhat do prosince 2014.

2014 dort pro FC VIKTORIA Plzeň

Žáci oboru Cukrář Střední školy Horažďovice vyrobili slavnostní dort pro fotbalový tým FC VIKTORIA Plzeň, který jim předal dne 26.5. hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.