Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již už od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

 

právní forma:   Příspěvková organizace  -  IČO: 00077631

telefon: +420 376 541 111

email: roubalova@sskola.horazdovice.cz      (asistentka ředitele školy)

číslo účtu: 7935351/0100  KB a.s.

 

Aktuálně:

2015 Region Plzeň

Úspěch Střední školy Horažďovice na soutěži REGION 2015 pátek 23. ledna 2015 v ateliérech „Nerudovky“ v Plzni proběhl již 19. ročník soutěže REGION 2015 – tradiční soutěž žáků uměleckých oborů středních škol v odborných dovednostech. Kromě hostitelské školy se zúčastnila např. SUPŠ sv. Anežky České, SUŠ Trenčín, SPŠO Praha, G.A.P. education, střední škola s.r.o., SOŠ […]

2015 Šetrná gastronomie III

Vaříme šetrně…….. Lektor: Kamil Ščerba, expert na nízkoteplotní úpravy pokrmů, gastronomický poradce Poslední seminář na SŠ Horažďovice z projektu envigastro proběhl 7. 1. 2015 v učebně gastronomie. Studenti měli jedinečnou možnost seznámit se s šetrnou a pomalou úpravou pokrmů, která dává vyniknout chuťovým i vzhledovým vlastnostem připravovaných mas a pokrmů. Jde o přípravu „souse vide“ a přípravu v přístroji […]

2014 Česko – bavorské Vánoce

Vaříme, cestujeme a žijeme šetrně, ale fajnově. Česko – bavorské Vánoce Lektor: Jan Horký Projekt Envigastro pokračoval dalším dílem – seminářem s Janem Horkým – tentokráte na téma Česko-bavorské Vánoce. Setkání se konalo 12. 12. 2014 v Plzni a bylo obohaceno o účast gastronomické školy z Bavorska. Honzu Horkého už není třeba představovat, je to opravdový odborník a mistr […]

Studenti SŠ Horažďovice poznávají Brusel a Londýn

Po dlouhých dnech čekání jsme konečně v pondělí 8.12. ve večerních hodinách nasedli do autobusu, abychom se druhý den ráno probudili v Bruselu čerství jako rybičky. V Belgii nás po nočním deštivém tranzitu čekalo krásné slunečné počasí, a tak jsme vyrazili (vybaveni svačinou od maminek) na celodenní průzkum města. Zamířili jsme do Atomia, kde se nám nejprve zatočila […]

Soutěž „Technika má zlaté dno“

V rámci projektu na podporu technického vzdělávání vyhlásil náměstek hejtmana plzeňského kraje Jiří Struček soutěž pro žáky a žákyně středních škol s cílem podpořit zájem o technické obory s názvem „Technika má zlaté dno“. Téma soutěže: Jak podpořit zájem o technické obory v Plzeňském kraji? Do soutěže bylo možno přihlásit plakát propagující techniku. Nejlepší práce byly oceněny dne 12. […]

Oznámení o udělení ředitelského volna

Z důvodu havárie centrálního plynového ohřívače TUV, bude ve dnech 15. – 19. 12. uděleno ředitelské volno žákům ubytovaným na domově mládeže.

Návštěva Zdeňka Pohlreicha – galerie

Dne 13.11. v 9:00 návštívil naši školu gastronomický mág pan Zdeněk Pohlreich. Pro žáky gastronomických oborů to byl velký svátek, na který se těšili již od začátku školního roku.

Den otevřených dveří – galerie

Střední škola Horažďovice Vás srdečně zve na vánoční den otevřených dveří, který se bude konat dne 12.12. 2014 od 8:00 do 14.00 hod.

MASTER OF ENGLISH

Výsledky písemné části soutěže MASTER OF ENGLISH K ústní části srdečně zveme tyto soutěžící: I.Kategorie (1. a 2. roč. + 1 NS) Krásová (35 b.) Svatková (33 b.) Rundová (31 b.) Nováková (30 b.) Krámová, Klaus (29 b.)   II.  Kategorie (3. a 4. roč. + 2 NS) Trenčanská, Moravec (35 b.) Ptáčková, Hála (34 b.) […]

Vaříme, cestujeme a žijeme šetrně, ale fajnově.

SŠ Horažďovice je zapojena do projektu Envigastro. V rámci projektu proběhne v naší škole několik seminářů s významnými kuchařskými odborníky, zúčastníme se seminářů v Plzni s Janem Horkým a několika dvoudenních exkurzí na farmy v sousedním Bavorsku. Z farmy na stůl……. 1. 10. 2014 proběhl první z řady seminářů, kterého se zúčastnili žáci druhého ročníku oboru gastronomie. Seminář lektoroval šéfkuchař restaurace Zlatá Praha […]