Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již už od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

 

právní forma:   Příspěvková organizace  –  IČO: 00077631

telefon: +420 376 541 111

email: roubalova@sskola.horazdovice.cz      (asistentka ředitele školy)

číslo účtu: 7935351/0100  KB a.s.

 

Aktuálně:

2015 Workshop  JOBSHOP

Dne 27. 2. 2015 připravila  Diakonie ČCE –  Středisko Západní Čechy  pro  naše budoucí absolventy  Workshop JOBSHOP, který se zaměřuje na simulaci hledání si zaměstnání nenásilnou formou. Účastníci si na začátku volí fiktivní identitu, kdy mají dokončené své vzdělání a začínají si hledat zaměstnání. Během workshopu se účastníci zorientují v jednotlivých pojmech objevujících se v inzerátech a pracovních […]

2015 Region Plzeň

Úspěch Střední školy Horažďovice na soutěži REGION 2015 pátek 23. ledna 2015 v ateliérech „Nerudovky“ v Plzni proběhl již 19. ročník soutěže REGION 2015 – tradiční soutěž žáků uměleckých oborů středních škol v odborných dovednostech. Kromě hostitelské školy se zúčastnila např. SUPŠ sv. Anežky České, SUŠ Trenčín, SPŠO Praha, G.A.P. education, střední škola s.r.o., SOŠ […]

2015 Šetrná gastronomie III

Vaříme šetrně…….. Lektor: Kamil Ščerba, expert na nízkoteplotní úpravy pokrmů, gastronomický poradce Poslední seminář na SŠ Horažďovice z projektu envigastro proběhl 7. 1. 2015 v učebně gastronomie. Studenti měli jedinečnou možnost seznámit se s šetrnou a pomalou úpravou pokrmů, která dává vyniknout chuťovým i vzhledovým vlastnostem připravovaných mas a pokrmů. Jde o přípravu „souse vide“ a přípravu v přístroji […]

2014 Česko – bavorské Vánoce

Vaříme, cestujeme a žijeme šetrně, ale fajnově. Česko – bavorské Vánoce Lektor: Jan Horký Projekt Envigastro pokračoval dalším dílem – seminářem s Janem Horkým – tentokráte na téma Česko-bavorské Vánoce. Setkání se konalo 12. 12. 2014 v Plzni a bylo obohaceno o účast gastronomické školy z Bavorska. Honzu Horkého už není třeba představovat, je to opravdový odborník a mistr […]

Studenti SŠ Horažďovice poznávají Brusel a Londýn

Po dlouhých dnech čekání jsme konečně v pondělí 8.12. ve večerních hodinách nasedli do autobusu, abychom se druhý den ráno probudili v Bruselu čerství jako rybičky. V Belgii nás po nočním deštivém tranzitu čekalo krásné slunečné počasí, a tak jsme vyrazili (vybaveni svačinou od maminek) na celodenní průzkum města. Zamířili jsme do Atomia, kde se nám nejprve zatočila […]

Soutěž „Technika má zlaté dno“

V rámci projektu na podporu technického vzdělávání vyhlásil náměstek hejtmana plzeňského kraje Jiří Struček soutěž pro žáky a žákyně středních škol s cílem podpořit zájem o technické obory s názvem „Technika má zlaté dno“. Téma soutěže: Jak podpořit zájem o technické obory v Plzeňském kraji? Do soutěže bylo možno přihlásit plakát propagující techniku. Nejlepší práce byly oceněny dne 12. […]

Oznámení o udělení ředitelského volna

Z důvodu havárie centrálního plynového ohřívače TUV, bude ve dnech 15. – 19. 12. uděleno ředitelské volno žákům ubytovaným na domově mládeže.

Návštěva Zdeňka Pohlreicha – galerie

Dne 13.11. v 9:00 návštívil naši školu gastronomický mág pan Zdeněk Pohlreich. Pro žáky gastronomických oborů to byl velký svátek, na který se těšili již od začátku školního roku.

Den otevřených dveří – galerie

Střední škola Horažďovice Vás srdečně zve na vánoční den otevřených dveří, který se bude konat dne 12.12. 2014 od 8:00 do 14.00 hod.

MASTER OF ENGLISH

Výsledky písemné části soutěže MASTER OF ENGLISH K ústní části srdečně zveme tyto soutěžící: I.Kategorie (1. a 2. roč. + 1 NS) Krásová (35 b.) Svatková (33 b.) Rundová (31 b.) Nováková (30 b.) Krámová, Klaus (29 b.)   II.  Kategorie (3. a 4. roč. + 2 NS) Trenčanská, Moravec (35 b.) Ptáčková, Hála (34 b.) […]

Archiv příspěvků

Střední škola Horažďovice